Älska Öland Varsamt

Det är ett privilegium att vi får ta del av den växlande naturen på Öland. Samtidigt är naturen här skör och många områden är mycket värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt, så att vi även i framtiden kan ta del av allt det som gör Öland så unikt. Välkommen ut i naturen!

Cykla i Borgholm

Cykla 

Du får cykla både i naturen och på enskilda vägar. Undvik blöta marker som lätt skadas. Ibland får du cykla på motionsspår och vandringsleder men du måste visa hänsyn. 

Picknick i Sandbergen

Ta med skräpet! 

All nedskräpning är förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fimpar, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur.

Helena Elm - Penåsa Rastplats

Tända eld 

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Välj gärna säkra eldstäder. När det är torrt kan det vara eldningsförbud. Du behöver själv ta reda på hur det förhåller sig.

Hund på Borgholms Slott

Ha med hunden

För att skydda vilda däggdjur och fåglar måste du ha full koll på din hund. Oftast innebär det koppel. När djuren har ungar under vår och sommar är det extra viktigt.

Solnedgång i Djupvik

Plocka i naturen

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och får därför inte plockas, som exempel alla Ölands orkidéarter. Du får heller inte bryta grenar från levande träd och buskar.

Husbil

Köra i naturen

Att köra i naturen ingår inte i allemansrätten eftersom det kan skada naturen. Ölands mindre vägar gränsar till mycket känsliga naturtyper och det är viktigt att inte köra utanför vägen eller parkera utanför markerade områden. 

Soluppgång Långe Erik

 

7 hållbara semestertips

1. Hemestra = klimatsmart
Att välja ett resmål i din närregion och göra inrikesresor gör stor skillnad för minskningen av växthusgaser. Går det att välja ett färdsätt till din semesterdestination med mindre klimatpåverkan? 

2. Upptäck närområdet på cykel 
Öland upplevs bäst på cykel. Här får du vinden i håret, dofterna från alvar och hav och tid att se dig om. Dessutom bidrar du till att Ölands känsliga natur längs småvägarna inte slits. 

3. Spara på vattnet 
På Öland är det ofta torrt. Nederbörden under året är liten, speciellt under sommaren. Därför gäller det att vara sparsam med vattnet så att det räcker till alla. Bevattningsförbud gäller sommartid.

4. Medvetet miljötänk 
Ta med ditt medvetna miljötänk från vardagen även på semestern. Spara vatten, återvinn skräpet, släck lampan och ät efter säsong. 

5. Handla närproducerat och närodlat 
Se till att välja de lokala alternativen när du är på plats. Då stödjer du de lokala småproducenterna och deras produktion. 

6. Hållbara företag 
Visa företagen att du värdesätter ett hållbart tänkande. Fråga till exempel när du är på restaurang om köttet är svenskt. 

7. Glocka på stranden 
Det finns mycket plast i vår natur. Ta med dig en påse och gör en insats för haven och stränderna. Gå ut och plocka - glocka!

Skyddad natur på Öland

Öland har en unik och mycket känslig natur och det är många som vill uppleva den. Detta är jätteroligt men ställer krav på dig som besökare och oss som reservatsförvaltare. Vi behöver hjälpas åt för att den känsliga naturen inte ska ta skada och att du som besökare ska få en fin upplevelse. 

Inte störa - Inte förstöra

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Det gäller förstås också i våra skyddade områden. Tillgången till friluftsliv är viktig för oss alla, det märktes inte minst under förra året när extra många människor valde att semestra i Sverige. När många vill vara i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn till naturen och till de människor vi möter där. Enkla saker att tänka på är att hålla hunden kopplad, cykla och rida med gott omdöme och stänga grindar till betesmarker du passerar.

Reservatföreskrifter - varför?

På Öland finns 91 naturreservat, så en egen ”pärla” går att finna. Vid reservatets entré finns en tavla med information, där du kan läsa om naturen och de föreskrifter som gäller för området. Det kan kännas stelt och tråkigt med förbud, men föreskrifterna är till för att skydda naturen och göra vår upplevelse till det där lilla extra, så läs på tavlan innan du går in i reservatet. Tänkvärt är att allemansrätten inte gäller fullt ut i ett skyddat område där det finns föreskrifter. Tälta och övernatta, rida och cykla är sådant som kan vara reglerat. Planera gärna ditt besök innan så slipper du bli besviken på plats.

Planera ditt besök

Det är högt tryck på naturreservatens besöksanordningar som parkeringar, soptunnor och toaletter i Kalmar län i år. Särskilt naturreservaten på norra Öland är mycket välbesökta under veckorna 24 – 32. Allra värst är det under veckorna 28 – 31 och vi ber dig därför att gärna planera ditt besök till en annan tidpunkt eller ett alternativt naturområde. Om du ändå väljer norra Öland och parkeringen är full när du anländer, ha en reservplan. Ställ inte bilen längs vägen eller felparkera så att framkomligheten minskar för räddningstjänst. 

Länsstyrelsen har tagit fram en ny Utflyktsguide till några av länets mest besöksvärda natur- och kulturområden som vi hoppas ska fungera som ett bra planeringsunderlag inför ditt besök. Den finns digitalt på vår webbplats; Upptäck Kalmar län, men också i tryckt form på turistbyråer och naturum i länet. Du kan också hämta ett ex hos oss på Länsstyrelsen i Kalmar.

Har fler upptäckt favoritstället?

Toapapper som fladdrar i buskarna och kvarlämnade engångsgrillar. Inte det man vill mötas av på sin utflykt eller hur? På många platser finns soptunnor, använda gärna dem men om de är fulla, ta med skräpet hem igen. Om du använder våra torrdass, släng inget annat än toapapper i dem. Om parkeringen är full vid just ditt favoritställe, gör en reservplan. Det finns många fina platser på Öland och du hittar säkert en alldeles egen plats med lite planering.

Elda är mysigt men kräver kunskap

Det är inte alltid tillåtet att elda i naturreservaten. Kolla på skyltar i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda. Ta med egen ved eller kol, du får aldrig använda torra grenar från reservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många insekter, mossor och lavar. På Öland blir det ofta torrt på sommaren och tänk på var och hur du eldar så det inte finns risk att elden sprider sig. Kolla på Länsstyrelsens webb innan då det ofta råder eldningsförbud sommartid.

Bygga stentorn

En populär sysselsättning är att bygga stentorn, främst på klapperstenstränder men också i odlingslandskapet där det finns rösen i betesmark. Det är inte förbjudet att bygga stentorn på stranden men ibland blir det ett problem. När den vackra kustlinjen är alldeles uppbruten av hundratals stentorn förtar man upplevelsen för många av sina medbesökare. En del stentorn byggs så höga och med så stora stenar att om de skulle falla blir de direkt livsfarliga för barn och hundar. När man använder stenar från gamla odlingsrösen gör man sig faktiskt skyldig till ett brott. Förutom det är något att tänka på alla de bönder som slitit för att lägga upp rösena en gång i tiden, att låta stenarna vara är att respektera deras arbete och vår hulturhistoria.

 

Var får man köra och parkera?

Öland är en ö som många upplever med hjälp av sin bil, husbil eller med husvagn. Det kan vara lockande att köra ut på stranden eller ut på alvaret till en avskild plats. Det får man inte, varken i reservaten eller utanför. Här gäller Terrängkörningslagen. Marken på Öland är känslig och körs lätt sönder. Hjulspår som man lämnar efter sig finns kvar länge. Parkera bara på platser som är tydligt markerade som parkeringsplatser. Kolla alltid skyltningen på plats.

 

Parkeringar vid naturreservaten

Våra parkeringar är dimensionerade för reservatsbesökare. Därför är det inte tillåtet att ta upp dessa parkeringsplatser för camping/övernattning. Under säsongen kommer vaktbolag att bevaka att reglerna följs. Detta för att så många människor som möjligt ska få tillgång till våra gemensamma skyddade områden. Följ aktuell skyltning på varje parkering och kolla gärna föreskrifterna innan besöket på vår webbplats Besöksmål. På så sätt slipper du bli besviken på plats om dina planer krockar med vad som är tillåtet.

Kustvägen på norra Öland

Längs norra Öland från Äleklinta i söder till Byxelkrok i norr, går Kustvägen. Det är en smal och vindlande väg med en mycket fin utsikt över Kalmar sund. Denna väg har de senare åren blivit väldigt populär för besökare, både med bil, husbil och cykel. Vägen är smal och på många sträckor en ganska dålig grusväg. Vägen ingår inte i någon skyddad natur, förutom när den passerar genom några av våra reservat men den ingår i cykelleden Ölandsleden och är flitigt använd av cyklande barnfamiljer. Under de veckor på sommaren när det är som flest besökare på Öland är detta ingen lämplig väg för större och tyngre fordon som till exempel husbilar då det i princip inte går att mötas i bredd och mötesplatserna är få. Det kan innebära trängsel och långa köer och välj därför helst en annan tid på året för ditt besök längs kustvägen, särskilt om du kommer med husbil. Det är förbjudet att köra av vägen för att mötas eller för att parkera. Parkering får bara ske på utmärkta parkeringsplatser och övernattning på särskilda platser.

 

Stora rör i solnedgång
Bra att veta

Ta del av broschyrer och kartor, reseinformation och turistinformation samt kontaktuppgifter

Läs mer