Algutsrums kyrka

Algutsrums kyrka

Kyrkan i Algutsrum ligger högt med utblick över Kalmarsund. Till församlingen hör också ruinen efter S:t Knuts kapell vid Gråborg.

Ett runstensfynd kan tillhöra en vikingatida träkyrka på platsen. En absidkyrka i sten av öländsk typ uppfördes mot slutet av 1100 talet. Det tillhörande västtornet kan ha byggts samtidigt. Långhuset byggdes om under 1300-talet och försågs med en ståtlig sydportal och större fönster. Rester av portalen är bevarad i klivstättan mot marknadsplatsen. Kyrkan vidgades genom att långhuset tillbyggdes mot norr men detta räckte inte och på 1800-talet revs tillbyggnaden och byggdes om. Den nuvarande kyrkan uppfördes i etapper från 1822 till 1865 då långhuset förlängdes mot väster och tornet tillkom. Ett ståtligt altarskåp är bevarat från sen medeltid. Traditionen säger att det kommer från S:t Knuts kapell. Kyrkan äger också andra medeltida föremål, bland annat dopfunt, primklocka, nattvardskalk och triumfkrucifix. På länsmuseet bevaras en stor madonnaskulptur.